Systemen en maatwerk

Analoog zonder vergunning

Deze portofoons worden gebruikt in de PMR band (446 MHz). Dit is een vrij toegankelijk frequentiespectrum. Om deze portofoons te gebruiken heb je geen licentie nodig. Nadeel is wel dat deze portofoons makkelijker af zijn te luisteren dan de portofoons met een licentie. Het maximale zendvermogen van deze portofoons is 0,5 watt. In de praktijk betekent dit dat u een maximaal bereik heeft van 1 kilometer. Dit kan alleen bereikt worden als de omstandigheden gunstig zijn. Als het bereik van de vergunningsvrije portofoon niet voldoende is kunt u gebruik maken van professionele portofoons met een vergunning.

Analoog met vergunning

Bij de deze type portofoons heb je een zendvergunning nodig. Het zendvermogen van deze portofoons ligt tussen de 1 en 4 watt. Deze analoge portofoons MET licentie kunnen moeilijker afgeluisterd worden door andere gebruikers. Er kan slechts 1 gespreksgroep per frequentie gebruikt worden. Analoge portofoons bieden een duidelijke en snelle spraakkwaliteit. Ze zijn gemakkelijk in installatie tegen lagere kosten dan een digitaal systeem.

Digitaal

Digitale portofoons hebben geen ruis en zijn minder storingsgevoelig dan analoge portofoons. Wel hebben ze minder stemherkenning dan analoge portofoons. Met digitale portofoons kunt u gebruik maken van 2 gespreksgroepen per frequentie, dit is het dubbele aantal dan bij analoog. Deze portofoons hebben circa 25 % meer bereik met hetzelfde zendvermogen. Meestal zijn Digitale portofoons ook analoog te gebruiken. Ze hebben simpelweg meer mogelijkheden.

ATEX Portofoons

Definitie ATEX: ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Het doel van de ATEX-richtlijnen is het voorkomen van gas- en stofexplosies. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen
De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 137) en draagt ATEX 95 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.ATEX portofoons worden met name toegepast in de petrochemische industrie en op die plekken waar in verband met explosiegevaar ATEX portofoons verplicht zijn gesteld. Bij ons kunt u terecht voor de inhuur of aankoop van uw ATEX portofoons.

Entropia Landelijk Netwerk

Entropia Digital is een mobiel bedrijfstelecommunicatie netwerk dat vandaag de dag uit meer dan 240 zendmasten bestaat en waarbij iedere mast verbonden is met digitale verbindingen. Het netwerk is bestemd voor de professionele eindgebruiker en wordt voortdurend van extra capaciteit voorzien. Door het toepassen van de trunking-techniek is optimaal radioverkeer voor zowel spraak- als datacommunicatie mogelijk tussen mobilofoons, portofoons en datamodems onderling en naar een centraal punt via een streng beveiligd datacenter. Medegebruik behoort tot het verleden en een klant hoeft niet zelf te investeren in netwerkinfrastructuur. Er wordt steeds fors geïnvesteerd in de uitbreiding van het digitale dekkingsgebied in België en Nederland. R&S verzorgt de gehele toepassing van uw communicatie via het Entropia netwerk.

Tetra

TETRA staat voor Terrestrial Trunked Radio. Bij de trunking techniek wordt gebruik gemaakt van een computer die vrije kanalen kiest voor het versturen en ontvangen van spraak en data. Waar voorheen een enkel kanaal gebruikt werd voor een gesprek, kan de computer nu razendsnel zoeken naar een vrij kanaal. Indien beschikbaar kan de computer ook meerdere kanalen gebruiken om een gesprek te versturen of te ontvangen. De digitale TETRA-technologie opent een wereld van nieuwe mogelijkheden zoals: datatransmissie (tekstberichten, GPS lokalisatie,…), verbeterde audiokwaliteit, verhoogde capaciteit, groeps en individuele oproepen, etc.